فرم درخواست دوره

دپارتمان آموزش های برون سازمانی، به عنوان شریک یادگیری سازمان های ایرانی، در سراسر کشور

لطفاً اطلاعات ذیل را طبق یک نامه از طریق فاکس ارسال فرمایید :

 

1-  نام شرکت ویا سازمان

2 - نام مدیرآموزش

3 - نوع فعالیت

4 - شماره تلفن

5 - شماره همراه

6 - شماره فکس

7 - نام دوره های درخواستی

 

شماره فاکس نمایندگی تهرانپاس : 38 99 88 77

JoomShaper