ICDL

هفت مهارت بین المللی ICDL

 

دوره (International Computer Driving License) ICDL یکی از معتبرترین دوره های آموزشی شناخته شده کامپیوتر، در سطح بین المللی است که توسط دولت ها، مجامع کامپیوتری و شرکتهای خصوصی مورد تایید قرار گرفته است.

این دوره برای افرادی تدوین گردیده است که با کامپیوتر هیچ آشنایی ندارند و یا اطلاعات مختصری از کار با کامپیوتر دارند و میخواهند با گذراندن این دوره معتبر بین المللی و کسب مدرک آن، دانش و سواد کامپیوتری مورد نیاز جوامع کنونی را کسب نموده و یا دانش خود را ارتقاء بخشند.

دوره ICDL شامل هفت مهارت جداگانه می باشد که چهار مهارت آن در دوره ICDL 1 و سه مهارت دیگر آن در دوره ICDL 2 ارائه می گردد. در انتهای هر دوره، دانش پژوهان در آزمون های آن شرکت می نماید و با کسب حد نصاب قبولی مدرک مجتمع فنی تهران را دریافت می کنند. دانش پژوهانی که تمایل به دریافت مدرک از بنیاد ICDL ایران داشته باشند می توانند برای شرکت در آن آزمون، ثبت نام نموده و مدارک آن را نیز دریافت نمایند. آزمونهای بنیاد ICDL ایران توسط مجتمع فنی تهران نیز برگزار می گردد.


سر فصل های دوره ICDL :

 

  1. 1.        مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات   (ICT)

 

1.1.      سخت افزار

 

1.2.      نرم افزار

 

1.3.      شبکه ها

 

1.4.      ICT در زندگی روزمره

 

1.5.      امنیت

 

1.6.      قوانین

 

  1. 2.        استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها (Windows)

 

2.1.      سیستم عامل

 

2.2.      مدیریت فایل

 

2.3.      برنامه های کمکی

 

2.4.      مدیریت چاپ

 

  1. 3.        واژه پردازی  (MS-Word)

 

3.1.      استفاده از برنامه

 

3.2.      ایجاد سند

 

3.3.      قالب بندی

 

3.4.      اشیاء (Objects)

 

3.5.      ادغام پستی

 

3.6.      آماده سازی خروجی ها

 

  1. 4.        صفحه گسترده ها (MS-Excel)

 

4.1.      استفاده از برنامه

 

4.2.      خانه ها (Cells)

 

4.3.      مدیریت کاربرگها

 

4.4.      فرمولها و توابع

 

4.5.      قالب بندی

 

4.6.      نمودارها

 

4.7.      آماده سازی خروجی ها

 

  1. 5.        پایگاه داده ها (MS-Access)

 

5.1.      درک مفهوم پایگاه داده

 

5.2.      استفاده از برنامه

 

5.3.      جداول

 

5.4.      بازیافت اطلاعات

 

5.5.      اشیاء (Objects)

 

5.6.      خروجی ها

 

  1. 6.        ارائه مطلب (MS-Power Point)

 

6.1.      استفاده از برنامه

 

6.2.      توسعه یک ارائه مطلب

 

6.3.      متن

 

6.4.      نمودارها

 

6.5.      اشیاء گرافیکی

 

6.6.      آماده سازی خروجی ها

 

  1. 7.        مرور وب و ارتباط

 

7.1.      اینترنت

 

7.2.      استفاده از مرورگر

 

7.3.      استفاده از وب

 

7.4.      خروجی های وب

 

7.5.      ارتباط الکترونیک

 

7.6.      استفاده از پست الکترونیک (e-mail)

 

7.7.      مدیریت پست الکترونیک

 

JoomShaper