صنایع

گروه تخصصی آموزش مهندسی صنایع

 

گروه مهندسي صنايع دپارتمان نرم افزارهاي مهندسي و تخصصي مجتمع فني تهران پيشرو در ارائه خدمات آموزشي در حوزه هاي مديريت پروژه، مديريت کيفيت، مديريت توليد، نگهداری و تعمیرات، بهینه سازی سیستم ها، لجستیک و زنجیره تامین و مهندسي مالي مي باشد. آموزش حرفه اي نرم افزار هایی مانندMSP, Oracle Primavera Enterprise (P6), COMFAR III,ED ,Arena, Minitab, Primavera Expedition, Primavera Pert Master و غیره و همچنین دوره های تئوریک و مدیریتی از اين جمله مي باشند. همچنين کارگاه هاي آموزشي و سمينارهاي چند روزه همچون برنامه ريزي و کنترل پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي شامل برنامه ريزي و کنترل زمان، هزينه، تامين تجهيزات و ريسک جزء اهداف آموزشي گروه مهندسي صنايع دپارتمان مي باشد.برگزاري سمينارهاي رايگان تخصصي مهندسي صنايع، آموزش جهت اشتغال، معرفی تکنیکهای یافتن شغل و افزایش تخصص به صورت هدفمند و شرکت در نمايشگاه هاي کنفرانس هاي بين المللي معتبر داخلي نيز جزء برنامه هاي گروه مهندسي صنايع جايگاه ويژه اي دارد.
در حال حاضر گروه مهندسی صنایع مجتمع فنی تهران افتخار دارد با معرفی بیش از 50 دوره تخصصی در اکثر حوضه های صنعت کشور گامی بلند در جهت آموزش افراد در مسیر اشتغال و کسب تخصص های شغلی برداشته و امید است با تحقیق در حوزه های مختلف صنعت به صورت بروز، جدیدترین و مهمترین نیازمندی های آموزشی را در اختیار افراد جویای تخصص قرار دهد.

 

 

 

JoomShaper