ریاضیات و آمار

ریاضیات یکی از پایه های اصلی علوم و مهندسی است. رشته های مهندسی اغلب بر پایه علوم ریاضی بنا شده است. ریاضیات علمی است که برای توصیف پدیده ها به کار گرفته می شود. با پیدایش رایانه ها و توسعه قابلیت های این دستگاه ها در انجام عملیات محاسباتی و منطقی، به مرور زبان های برنامه نویسی شکل گرفته اند. ویژگی اصلی رایانه ها توانائی انجام محاسبات تکراری با سرعت زیاد است. بعد ها نرم افزارهای محاسباتی مهندسی بر پایه این زبان ها نوشته شده است که انجام محاسبات را برای مهندسین در هر زمینه بسیار آسان نموده است. 
گروه ریاضی و آمار دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی با هدف آموزش نرم افزارهای محاسباتی و آماری و برنامه نویسی تشکیل گردیده است. دوره های ارائه شده در این گروه می تواند طیف وسیعی از دانشپذیران رشته های مختلف دانشگاهی را مخاطب قرار دهد. دوره های ارائه شده مختص رشته خاصی نیست و کلیه دانشپذیران می توانند در این دوره ها شرکت نمایند.
گروه ریاضی و آمار دپارتمان نرم افزارهای مهندسی برگزارکننده دوره‌های تخصصی در زمینه نرم افزارهای انجام محاسبات ریاضیاتی و آماری است. بی شک یادگیری و استفاده از نرم افزارهای ریاضیاتی و آماری امری کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر برای دانشجویان کلیه رشته ها به ویژه رشته های علوم پایه و مهندسی در همه مقاطع است. نرم افزاری های ارائه شده در این گروه در سه دسته نرم افزارهای محاسباتی، نرم افزارهای آماری و برنامه نویسی ارائه می گردد. گروه ریاضی و آمار علاوه بر برگزاری این دوره ها، آمادگی برگزاری سمینارهای تخصصی، تدوین و برگزاری دوره های جدید مرتبط یا هر گونه فعالیت مرتبط دیگر را اعلام می دارد.

JoomShaper