معرفی دوره ANSYS Fluent I

دوره آموزش نرم افزار ANSYS Fluent I

 

معرفی :

اين نرمافزار در زمینه CFD قابليت مدلسازي میدانهای جريان دو و سه بعدي را داراست. پس از ساخت هندسه جریان و مشبندی آن توسط يك نرمافزار كمكي مانندGambit یا ANSYS، نرمافزار Fluent میدان جریان را تحلیل کرده و پدیدههای انتقال (جرم، انرژی و ممنتوم) را در آن بررسی میکند. یکی از رایجترین و قدرتمندترین نرمافزارها برای ساخت و مشبندی هندسه جریان، نرمافزار Gambit میباشد. قابليتهاي فراواني نظير مدلسازي جريانهاي پایدار و ناپایدار، جريانهای لزج و غير لزج، احتراق، جريان مغشوش، جریانهای چند فازی، حركت ذرات جامد و قطرات مايع در يك فاز پيوسته، واکنشهای شیمیایی و دهها قابليت ديگر، Fluent را تبديل به يك نرمافزار بسيار قوي و مشهور در شبیهسازی فرآیندها و تجهیزات صنعتی نموده است. محيط مناسب نرم افزار Fluent جهت تعريف مساله و فرآیندهای پيچيده، سادگی کار با نرمافزار برای تعریف شرایط مرزي و فیزیکی گوناگون، به کارگیری الگوریتمهای عددی قدرتمند برای حل مسأله، امکان مشاهده نتایج کامل بصورت نمودارهای گرافیکی و انیمیشن و نیز Help بسیار کامل موجب استفاده وسیع صاحبان صنایع و پژوهشگران برای مدلسازی فرآیندهای گوناگون شده است. اين نرمافزار با زبان برنامهنويسي C نوشته شده است و از تمامي توان و قابليت انعطاف اين زبان بهرمند میباشد.

 

اهداف :

    • آشنایی با قابلیت های GAMBIT از جمله آشنایی با ساخت هندسه، وارد كردن هندسه از نرم‏افزار ديگر، قابليت نرم‏افزار در زمينه هندسه‏هاي مجازي،انواع المان‏ها و الگوریتم‏های مختلف مش بندی، فايل‏هاي Journal و نحوه اصلاح آنها، نحوه معرفی نواحی و مرزهای مختلف،آشنایی با بخش توربوماشین نرم افزار
    • آشنایی با قابلیت های FLUENT از جمله آشنایی تئوري با معادلات حاکم بر فیزیک‏های مورد بررسی، CFD و تکنیك حجم کنترلی در حل مسائل، الگوریتم های مختلف کوپلینگ سرعت- فشار،روش‏های مختلف مدل‏سازی اغتشاش،فرمولاسیون‏هاي Implicit و Explicit، آشنایی با نحوه اجراي آنالیز زمانی مسائل، روش‌هاي مختلف مدلسازي تشعشع، تركيب مش‏ها و مش‌هاي ناهمگون، اصلاح مش، محيط‏هاي متخلخل و نحوه مدل كردن آنها، نحوه تعريف توابع UDF در نرم‏افزار و وارد كردن كد *.C، آشنایی با نحوه استخراج نتایج و گزارش گیری از نرم افزار، امكانات خاص توربوماشينها

مخاطبین :

 

کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک به خصوص گرایش حرارت و سیالات، هوافضا، مهندسی شیمی، نفت و پتروشیمی، خودروسازی و صنایع وابسته، تجهیزات پزشکی، شهرسازی، محیط زیست، پیش بینی وضع هوا

 

مهارت هاي اکتسابی پس از طی دوره :

  • توانائی ایجاد شکل هندسی، مش بندی و شبیه سازی جریان سیال 

 

 

 

JoomShaper