معرفی دوره های آموزشی

معرفي دوره : امکان يادگيري زبان انگليسي به صورت کاربردي و افزايش اعتماد به نفس زبان آموز نسبت به دانش زباني خود، اصليترين هدف مجتمع فنی تهران در طراحي دوره‌هاي آموزشي است. به منظور ارتقا توانايي‌هاي گفتاري، نوشتاري، شنيداري زبان آموزان، مجتمع فنی تهران محور دوره‌هاي بزرگسالان را آموزش از طريق مکالمه قرار داده است؛ گفت‌و‌گو‌هاي کلاسي در اين دوره‌ها، پيرامون موضوعاتي انجام مي‌گيرد که منابع آموزشي در اختياردانشجويان قرار مي‌دهند.
در ضمن در کنار دوره هاي اصلي ، دوره هاي تکميلي/ تخصصي مانند free Discussion نيز برگزار مي گردد.
تعيين سطح : متقاضيان اين دوره به صورت شفاهي به مدت 15 الي 20 دقيقه تعيين سطح مي گردند.
نوع کلاس : دورۀ بزرگسالان شامل کلاس هاي ترميک ، کلاس هاي فشرده، کلاس هاي فوق فشرده، کلاس هاي جمعه ، کلاس هاي دو روز در هفته ، کلاس هاي 5 شنبه و کلاس هاي Free Discussion ميباشد.

 

  • کلاسهاي عادي ترميک : اين كلاس ها در هر ترم 36 ساعت آموزشی و به صورت يك روز در ميان ( زوج يا فرد ) در ساعات مختلف برگزار مي شوند . كلاس‌هاي ترميک در روزهاي زوج يا فرد از 8 صبح هرروز آغاز و در بازه‌هاي 1:30ساعتي تا 8:30 شب تشکيل مي‌شود. هر ترم كلاس هاي ترميك حدود 2 ماه طول مي كشد و هر سال شامل 6 ترم خواهد بود. وسط هر ترم مختص آزمون ميان ترم و جلسه آخر مختص آزمون پايان ترم است .

 

  • کلاسهاي فشرده : براي آن دسته از زبان آموزاني كه مايلند زبان انگليسي را سريعتر بياموزند ، شركت در كلاس هاي فشرده توصيه مي شود. برنامه آموزشي و تعداد جلسات هر ترم كلاسهاي فشرده مانند كلاسهاي ترميك بوده و تنها تفاوت در زمان برگزاري كلاس‌ها است . اين كلاس ها نيز بصورت يك روز در ميان ( زوج يا فرد ) برگزار مي شوند ، با اين تفاوت كه در هر روز به جاي يك جلسه 90 دقيقه‌اي ، دو جلسه 90 دقيقه‌اي با زمان استراحت بين 2 جلسه برگزار مي‌شود . بدين ترتيب ، هر ترم حدود يك ماه طول مي‌كشد و هر سال شامل 12 ترم آموزشي خواهد بود.

 

  • کلاسهاي پنجشنبه و جمعه : آن دسته از متقاضيان كه قادر به شركت در كلاس درطول هفته نيستند ، مي توانند در كلاس‌هاي یک روز در هفته 5شنبه ها و یا جمعه ها شركت کنند. برنامه آموزشي و تعداد جلسات هر ترم در این كلاس‌ها همانند كلاس‌هاي ترميك است ، با تفاوت اينكه بجاي سه جلسه در طول هفته ، سه جلسه كلاس پشت سر هم در یک روز تشكيل مي‌شود . اين سه جلسه  در دو نوبت صبح(13-8 برگزار مي‌شود . هر ترم در روزهاي پنجشنبه و یا جمعه همانند كلاس هاي ترميك حدود 2 ماه به طول مي انجامد و هر سال شامل 6 ترم خواهد بود.

 

کلاس هاي Free Discussion : متقاضيان اين دوره مي توانند پس از اتمام هر دوره جهت تقويت دانش زباني و مرور اطلاعات خود ، در کلاس هاي مذکور شرکت نمايند. مدت زمان اين کلاس ها همانند يک دورۀ ترميک 20 جلسه اي مي باشد.

JoomShaper