ساعات کاری : 08:30 الی 20:30 ( جمعه ها : 08:30 الی 17:30 )

بزرگراه رسالت – بین چهارراه تیرانداز و رشید – پلاک 203

77889937 (021)

برترین برند آموزشی کشور در همایش طرح ملی سپاس

  • آخرین اخبار کلاس های نمایندگی تهرانپارس
آموزش های سازمانها
سمینارها

دوره های در حال شروع


عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
ICDL
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال
1400/08/29
131
زوج
17 - 20
ICDL
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ۹,۲۱۶,۰۰۰ ریال
1400/10/21
131
یکشنبه - سه شنبه
8:30 - 12:30
ICDL
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال
1400/10/14
131
یکشنبه - سه شنبه
13:30 - 16:30
تند تایپ
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال
1400/08/24
15
زوج
8 - 11
تندتایپ
۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال
1400/07/28
15
زوج
8 - 11
ICDL
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال
1400/08/09
131
زوج
14 - 17
ICDL
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ۹,۲۱۶,۰۰۰ ریال
1400/08/09
131
فرد
8 - 12
ICDL
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال
1400/08/08
131
زوج
17:30 - 20:30

عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
C# Programming
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
1400/09/20
60
شنبه - دوشنبه
18 - 21
Python
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
1400/09/07
45
یکشنبه
8:30 - 14:30
C# Programming
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
1400/09/26
60
شنبه - دوشنبه
15 - 18
Android Pack
۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
1400/09/26
50
جمعه
13 - 18
Web Design Pack
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال
1400/08/23
150
یکشنبه - سه شنبه
16:30 - 20:30
Wordpress
۱۱,۶۳۰,۰۰۰ ریال
1400/08/24
45
دوشنبه
16 - 20
+Network
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
1400/08/21
30
جمعه
8 - 14
DJANGO
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
1400/09/13
50
شنبه
14 - 20
1 2 3

عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
رباتیک (مقدماتی)
۸,۷۷۵,۰۰۰ ریال
20
فرد
15 - 18

عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
کمک های اولیه و فوریت های پزشکی(BLS)
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
1400/07/27
48
یکشنبه - سه شنبه
16 - 20
کمک های اولیه و فوریت های پزشکی(BLS)
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
1400/08/24
48
دوشنبه - چهارشنبه
16 - 20
گریم و چهره پردازی
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
100
سه شنبه
11 - 17

عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
ترکی A1.1
۵,۱۹۰,۰۰۰ ریال
نیمه اول آذر 1400
23
چهارشنبه
19 - 16
آلمانی A1.1
۱۰,۱۹۰,۰۰۰ ریال
نیمه اول آذر 1400
50
یکشنبه - چهارشنبه
19 - 18
Inter1
۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال
1400/08/29
36
شنبه - دوشنبه
18 - 20
Starter 1
۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال
1400/08/30
36
یکشنبه - سه شنبه
19 - 21
Inter 4
۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال
1400/08/29
36
شنبه - دوشنبه
18 - 20
Elem2
۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال
1400/08/26
36
دوشنبه - چهارشنبه
17:30 - 19:00
Starter3
۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال
1400/08/26
36
دوشنبه - چهارشنبه
19 - 21
Advanced 1
۶,۱۹۰,۰۰۰ ریال
1400/08/27
36
شنبه - دوشنبه
15 - 16:30
1 2 3 4

عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
ETABS & SAFE
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
1400/09/16
120
یکشنبه - سه شنبه
17 - 21
Autocad
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال
1400/09/29
60
شنبه - دوشنبه
16 - 19
Revit
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
1400/09/29
60
دوشنبه
13 - 16
فتوشاپ(مقدماتی تا پیشرفته)
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال
1400/09/28
60
یکشنبه - سه شنبه
17:30 - 20:30
MS Project
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
1400/09/25
45
پنجشنبه
9 - 14
3DMax & VRay
۲۷,۲۳۰,۰۰۰ ریال
1400/09/16
100
یکشنبه - سه شنبه
14 - 17
After Effect
۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال
1400/08/29
78
زوج
17:30 - 20:30
Autocad
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال
1400/08/28
60
جمعه
14 - 19
1 2 3 4 5

عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
پکیج حسابداری ویژه بازار کار
۵۳,۳۱۴,۰۰۰ ریال
1400/09/19
180
جمعه
8:30 - 13:30
حسابداری ویژه بازار کار
۵۳,۳۱۴,۰۰۰ ریال
1400/08/29
180
زوج
13 - 18
پکیج حسابداری ویژه بازار کار
۵۷,۳۱۴,۰۰۰ ریال
1400/06/25
180
پنجشبه - جمعه
13:30 - 17:30
پکیج حسابداری ویژه بازار کار
۵۷,۳۱۴,۰۰۰ ریال
1400/07/21
180
چهارشنبه
17 - 21
پکیج حسابداری ویژه بازار کار
۵۷,۳۱۴,۰۰۰ ریال
1400/06/25
180
پنجشنبه - جمعه
9 - 13
پکیج حسابداری ویژه بازار کار
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مرداد ماه 1400
180
پنجشنبه - جمعه
9 - 13
پکیج حسابداری ویژه بازار کار
۳۱,۱۹۰,۰۰۰ ریال
مرداد ماه 1400
90
پنجشنبه - جمعه
9 - 13

عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی(مقدماتی)
۳۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال
1400/09/25
138
پنجشنبه - جمعه
16 - 19
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی(مقدماتی)
۳۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ۳۰,۷۵۰,۰۰۰ ریال
1400/09/14
138
یکشنبه - سه شنبه
11 - 14
عکاسی دیجیتال
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال
1400/09/01
110
شنبه - دوشنبه
16 - 21
عکاسی دیجیتال
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
1400/06/20
110
شنبه - دوشنبه
9 - 14
عکاسی دیجیتال
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
1400/07/24
110
شنبه - دوشنبه
9 - 14
معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)
۳۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال
1400/07/04
138
یکشنبه - سه شنبه
12:30 - 15:30
عکاسی دیجیتال
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال
1400/06/15
110
شنبه - دوشنبه
9 - 14
طراحی معماری دکوراسیون داخلی پیشرفته
۴۸,۶۶۰,۰۰۰ ریال
شهریور ماه 1400
132
زوج
16 - 19
1 2

عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
تعمیرات موبایل
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال
1400/09/18
60
پنجشنبه
8 - 12
تعمیرات موبایل
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال
1400/07/22
60
پنجشنبه
13:30 - 17:30
تعمیرات موبایل
۲۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
1400/06/11
60
پنجشنبه
13:30 - 17:30
تعمیرات موبایل
۲۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
1400/04/10
60
پنجشنبه
9 - 13
تعمیرات موبایل
۲۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مرداد ماه 1400
60
یکشنبه - سه شنبه
17:30 - 20:30

عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
کاست کنترل
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
1400/09/29
یک ماه
دوشنبه
16 - 20
دوره تخصصی کافی شاپ (فشرده)
۴۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
1400/09/15
یک هفته
شنبه - شنبه
10:30 - 14:30
دوره تخصصی نوشیدنی های سرد
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
1400/09/24
دو ماه
چهارشنبه
16 - 20
فینگر فود
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
1400/08/30
4 جلسه
یکشنبه
10:30 - 15:30
دوره تخصصی آشپزی ملل
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
1400/08/27
2 ماه و نیم
پنجشنبه
19:30 - 15:30
دوره تخصصی باریستا
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
1400/08/24
یک ماه
شنبه - دوشنبه
16 - 20
کارگاه تخصصی سوسیر
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
1400/08/22
2 جلسه
شنبه - یکشنبه
10:30 - 14:30
مدیریت و راه اندازی (کافه رستوران و تشریفات)
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
1400/08/27
دو ماه
پنجشنبه
10:30 - 14:30
1 2 3

عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
پکیج غواصی صنعتی
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
1400/09/06
322
6 روز در هفته

اخبار مجتمع فنی تهران - نمایندگی تهرانپارس

نظرات دانشجویان دوره ها

سازمان های طرف قرارداد در دوره های سازمانی مجتمع فنی تهران