ساعات کاری : 08:30 الی 20:30 ( جمعه ها : 08:30 الی 17:30 )

بزرگراه رسالت – بین چهارراه تیرانداز و رشید – پلاک 203

77889937 (021)

برترین برند آموزشی کشور در همایش طرح ملی سپاس

  • آخرین اخبار کلاس های نمایندگی تهرانپارس
آموزش های سازمانها
سمینارها

دوره های در حال شروع


عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
تندتایپ
۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
1401/04/12
15
یکشنبه و سه شنبه
11 - 8
ICDL
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
1401/04/25
131
زوج
12:30 - 08:30
ICDL
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
1401/04/18
131
زوج
19:30 - 16:30
ICDL
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال
1401/03/29
131
یکشنبه و سه شنبه
12:00 - 08:00
ICDL
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
1401/03/26
131
پنجشنبه
13:00 - 08:00
ICDL
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
1401/03/22
131
یکشنبه و سه شنبه
16:30 - 20:30
ICDL
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
1401/03/11
131
زوج
16:30 - 13:30
ICDL
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
1401/03/06
131
جمعه
13:00 - 08:00

عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
Web 1
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
1401/03/29
58
یکشنبه و سه شنبه
18 - 16
C# Programming
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
1401/03/28
60
شنبه و دوشنبه
19:30 - 17:30
Android Pack
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
1401/03/27
70
جمعه
18 - 13
MCSA 2016
۷۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
1401/04/29
230
پنجشنبه
19:30 - 13:30
+Network
۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال
1401/04/29
30
پنجشنبه
19:30 - 13:30
Web desing Pack
۶۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
1401/03/29
150
یکشنبه و سه شنبه
18 - 16

عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
رباتیک (مقدماتی)
۱۳,۱۲۰,۰۰۰ ریال
20
فرد
15 - 18

عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
گریم و چهره پردازی سطح یک و دو
۵۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
100
سه شنبه
17 - 11
گریم و چهره پردازی
۵۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
100
سه شنبه
11 - 17

عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
pre 3
۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال
1401/03/17
36
یکشنبه و سه شنبه
19:30 - 17:30
آلمانی A2.1
۱۴,۶۴۰,۰۰۰ ریال
1401/02/18
51
یکشنبه
19 - 16

عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
فتوشاپ (مقدماتی تا پیشرفته)
۱۷,۸۴۰,۰۰۰ ریال
1401/03/05
60
پنجشنبه
20:30 - 14:30
Adobe illustrator
۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال
1401/03/03
40
زوج
20:30 - 17:30
3DsMax & Vray
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
1401/03/01
100
یکشنبه و سه شنبه
20 - 17
Autocad
۲۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال
1401/03/28
60
جمعه
19 - 14
After Effects
۳۵,۹۳۰,۰۰۰ ریال
1401/03/24
78
یکشنبه و سه شنبه
17:00 - 13:30
Solidworks 1
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
1401/03/21
50
شنبه و چهارشنبه
21 - 18
Catia 1
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
1401/03/19
50
یکشنبه و سه شنبه
21 - 18
فتوشاپ (مقدماتی تا پیشرفته)
۱۷,۸۴۰,۰۰۰ ریال
1401/03/16
60
زوج
17:30 - 14:00
1 2 3

عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
پکیج حسابداری ویژه بازار کار
۷۳,۵۷۳,۰۰۰ ریال
1401/02/27
180
یکشنبه و سه شنبه
21 - 18
پکیج حسابداری ویژه بازار کار
۷۳,۵۷۳,۰۰۰ ریال
1401/02/24
180
زوج
18 - 13
پکیج حسابداری ویژه بازار کار
۱۶,۰۷۷,۰۰۰ ریال
1401/02/01
32
پنجشنبه
15 - 9
پکیج حسابداری ویژه بازار کار
۷۳,۵۷۳,۰۰۰ ریال ۶۹,۵۷۳,۰۰۰ ریال
1401/01/30
180
فرد
13 - 8
حسابداری مالی بازرگانی
۱۶,۸۲۲,۰۰۰ ریال
1401/01/29
40
شنبه و دوشنبه
21 - 18

عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
عکاسی دیجیتال
۴۱,۷۳۰,۰۰۰ ریال
1401/03/07
110
شنبه و دوشنبه
21 - 16
عکاسی دیجیتال
۴۱,۷۳۰,۰۰۰ ریال ۳۷,۷۳۰,۰۰۰ ریال
1401/03/07
110
شنبه و دوشنبه
14 - 9
معماری و دکوراسیون داخلی (پیشرفته)
۵۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال
1401/03/25
132
زوج
21 - 16
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (متوسطه)
۵۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال
1401/02/31
120
شنبه و دوشنبه
19 - 15
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی(مقدماتی)
۴۷,۹۶۰,۰۰۰ ریال
1401/02/22
138
پنجشنبه
14 - 9
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی(مقدماتی)
۴۷,۹۶۰,۰۰۰ ریال
1401/02/06
138
شنبه و دوشنبه
19 - 15

عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
تعمیرات موبایل
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
1401/02/22
60
پنجشنبه
12 - 8

عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
کارگاه تخصصی فست فود
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
1401/02/28
3 جلسه
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه
20:00 - 16:00
تخصصی آشپزی ملل
۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
1401/02/28
2 ماه و نیم
چهارشنبه
14:30 - 10:30
کاست کنترل
۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
1401/02/26
1 ماه
دوشنبه
20:00 - 16:00
دوره تخصصی کافی شاپ (عادی)
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
1401/02/26
1 ماه
شنبه و دوشنبه
20:00 - 16:00
کارگاه تخصصی سوسیر
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
1401/02/25
2 جلسه
یکشنبه و دوشنبه
20:00 - 16:00
دوره تخصصی باریستا
۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
1401/02/25
1 ماه
یکشنبه و سه شنبه
20:00 - 16:00
آشپزی ملل
۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
1401/02/25
2 ماه و نیم
یکشنبه و سه شنبه
19:30 - 15:30
کارگاه تخصصی استیک
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
1401/02/24
3 جلسه
شنبه، یکشنبه و دوشنبه
19:30 - 15:30
1 2 3

عنوان دورههزینه دورهتاریخ شروع دورهطول دورهروزهای برگزاری دورهساعات برگزاری دورهثبت نام در دوره
خودشناسی1
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
1400/12/05
20
پنجشنبه
13 - 9
مهارتهای نرم برای فضای کار 1
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
1400/12/03
20
سه شنبه
18 - 14

اخبار مجتمع فنی تهران - نمایندگی تهرانپارس

نظرات دانشجویان دوره ها

سازمان های طرف قرارداد در دوره های سازمانی مجتمع فنی تهران